Tuji viri in povezave

Mednarodne organizacije in ustanove za spodbujanje pismenosti in bralne kulture

ELINET – European Literacy Policy Network, je Evropska zveza 77 organizacij  iz 28 držav (med njimi je 24 članic EU), ki je izrasla iz istoimenskega projekta in povezuje države in ustanove v prizadevanjih za promocijo politik pismenosti in branja v Evropi.

ELINET želi vplivati na politike pismenosti v vseh državah EU, da bi zmanjšali deleže otrok, mladih in odraslih, ki so slabo pismeni, dvignili raven bralne pismenosti in spodbujali branje za užitek. V okviru zveze so nastala poročila o stanju na področju bralne pismenosti in pismenosti na sploh, promocijska gradiva in Deklaracija o pravici Evropskih državljanov do pismenosti iz leta 2016.

Evropska deklaracija o pravici do pismenosti, 2016 (v angleškem jeziku).

Povzetek v slovenskem jeziku.

Video animacija o prikritem problemu neugodne pismenosti med mladimi in odraslimi v Evropi z naslovom Pismenost spreminja življenja.

 

Video o Evropski deklaraciji Pravica do pismenosti (v angleškem jeziku).

EBSN – European Basic Skills Network je Evropska zveza za temeljne spretnosti, vključuje ustanove in organizacije iz vse Evrope, ki sooblikujejo politiko izobraževanja odraslih na področju temeljnih spretnosti.  Zasleduje poglavitni cilj, ki je odličnost pri načrtovanju in implementaciji politik na Evropski in nacionalnih ravneh na področju temeljnih spretnosti.

To področje ima zelo ključen vpliv na izobraževanje, zaposlovanje, socialno vključenost, boj proti revščini in trajnostno gospodarsko rast. Organizacija prireja enkrat letno skupščino in konferenco, zadnja konferenca EBSN je potekala junija 2019 v Talinu, v Estoniji. Aktivno sodeluje preko svojih članov v delovnih skupinah, ki obravnavajo politiko izobraževanja odraslih v Evropi pri Evropski komisiji, svoje člane spodbuja, da se dejavno oglašajo na spletni strani EPALE. EBSN je opredelila 6 prednostnih področij delovanja:

  • Temeljne spretnosti na delovnem mestu
  • Matematične spretnosti in finančna pismenost
  • Digitalna pismenost
  • Družinska pismenost in družinsko učenje
  • Evropska in nacionalne politike temeljnih spretnosti
  • Temeljne spretnosti in integracija

Članice te organizacije iz Slovenije so LU Ptuj, Andragoški center Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

EVROPSKA BRALNA KAMPANJA EVROPA BERE

Slovenija se je z Nacionalnim mesecem skupnega branja 2019 pridružila evropski bralni kampanji EUReads (Evropa bere), ki povezuje že obstoječe bralne aktivnosti po vsej Evropi z namenom dviga zavesti o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Skupni cilj kampanje je dati vsakemu državljanu možnost postati bralec in polno sodelovati v evropski družbi. Zaveza o aktivnem podpiranju prizadevanja za boljšo pismenost je bila podpisana 9. septembra 2019 na nacionalnem strokovnem posvetu Bralnega društva Slovenije, uradnem začetku NMSB 2019.

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana
Tel: 01 5842 560
E-mail: info@acs.si
Andragoški center Slovenije

Vzpostavitev spletne strani sta omogočili:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za kulturo

Spremljajte nas v družbenih omrežjih:

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana
Tel: 01 5842 560
E-mail: info@acs.si

Vzpostavitev spletne strani sta omogočili:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Spremljajte nas v družbenih omrežjih:

Andragoški center Slovenije

Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za kulturo
© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Share This
Skip to content